1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Εικόνα
 3. Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
 4. 1950
 5. Αρχειακά τεκμήρια
 6. Καλύβια | Όλυμπος Καλυβίων
 7. Ανδρέου, Χρήστος
  • Αντίγραφο
 8. Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο - Καλύβια: Δήμος Καλυβίων Θορικού, 2006 , σελ.96
 9. Συγκομιδή αρακά
  • Διακρίνονται (από αριστερά): Αναστάσιος Σιδέρης, Μιχάλης Ανδρέου, Ξανθή Σιδέρη, Δήμητρα Μάρα και ο Παναγιώτης Μάρας
 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)