Φωτογραφία της "Ηλεκτρικής Καλυβίων"

Photo of the power-station "Electriki" of Kalivia (Αγγλική)