Φωτογραφία από το καφενείο-κουρείο "Ο Παράδεισος" των αδελφών Γκίκα στην Πάνω Πλατεία

Photo of the coffee house - barbershop "The Paradise" belonging to Ghikas brothers at the Upper Square (Αγγλική)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Εικόνα
 3. Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
 4. 1936
 5. Πάνω Πλατεία
 6. Αρχειακά τεκμήρια
 7. Καλύβια
 8. Κόλλια, Μαρία Ν.
  • Αντίγραφο
 9. Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο - Καλύβια: Δήμος Καλυβίων Θορικού, 2006 , σελ.112
 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)