Σωτήρχος, Περικλής

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Τσαγκάρης