1. Τοπική επιχείρηση
  2. Ελληνικά
  3. Κόλλιας, Σπύρος (Ραπάνης) [Ιδιοκτήτης]
  4. Καλύβια