Φωτογραφία του Ευάγγελου Μιχάλη, ναύτη του πολεμικού ναυτικού

Photo of Evangelos Michalis, a sailor in the army (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
  2. Εικόνα
  3. Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
  4. 1912
  5. Αρχειακά τεκμήρια
  6. Καλύβια
    • Αντίγραφο
  7. Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο - Καλύβια: Δήμος Καλυβίων Θορικού, 2006 , σελ.123
  8. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)