1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Εικόνα
 3. Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
 4. 10 Σεπτεμβρίου 1941
 5. Αλεξάνδρεια
 6. Αρχειακά τεκμήρια
 7. 2ος Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945
 8. Αίγυπτος
 9. Αγγελής, Δημήτριος
  • Αντίγραφο
 10. Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο - Καλύβια: Δήμος Καλυβίων Θορικού, 2006 , σελ.125
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)