Φωτογραφία της 25ης Μαρτίου, περιφορά της εικόνας

Photo of 25th March, procession of the icon (Αγγλική)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Εικόνα
 3. Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
 4. 25 Μαρτίου 1938
 5. Αρχειακά τεκμήρια
 6. Επέτειος 25ης Μαρτίου
 7. Καλύβια
 8. Νυχά, Αγγελική Στ.
  • Αντίγραφο
 9. Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο - Καλύβια: Δήμος Καλυβίων Θορικού, 2006 , σελ.136
 10. Περιφορά εικόνας
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)