Φωτογραφία εορτασμού της 25ης Μαρτίου στο προαύλιο της εκκλησίας, 1960

Photo of the 25th March celebration at the churchyard (Αγγλική)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Εικόνα
 3. Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
 4. 25 Μαρτίου 1960
 5. Αρχειακά τεκμήρια
 6. Επέτειος 25ης Μαρτίου
 7. Καλύβια
 8. Βασιλείου, Δημήτριος
  • Αντίγραφο
 9. Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο - Καλύβια: Δήμος Καλυβίων Θορικού, 2006 , σελ.139
 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)