Φωτογραφία από την κατάθεση στεφανιού στο "Ηρώον"

Photo of paying tributes at "Heroon" (Αγγλική)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Εικόνα
 3. Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
 4. 1962
 5. Αρχειακά τεκμήρια
 6. Επέτειος 25ης Μαρτίου
 7. Καλύβια
 8. Αφών Μεγαλοοικονόμου
  • Αντίγραφο
 9. Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο - Καλύβια: Δήμος Καλυβίων Θορικού, 2006 , σελ.140
 10. Κατάθεση στεφάνου
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)