Φωτογραφία αντιπροσωπείας νέων από τα Καλύβια στην υποδοχή Αϊζενχάουερ στν Αθήνα το 1959

Photo of a delegation of Kalivian lads at the Eisenhaur's welcoming ih Athens (Αγγλική)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Εικόνα
 3. Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
 4. 1959
 5. Αθήνα
 6. Αρχειακά τεκμήρια
 7. Καλύβια
 8. Σωτηρίου, Ευάγγελος
  • Αντίγραφο
 9. Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο - Καλύβια: Δήμος Καλυβίων Θορικού, 2006 , σελ.145
  • Διακρίνονται οι (από πάνω αριστερά): Σταμάτιος Πιέτρης, Μιλτιάδης Ράπτης, Ιωάννης Φιλίππου, Αθανάσιος Ράπτης, Αντώνιος Μιχάλης, (κάτω αριστερά) Παντελής Μεθενίτης, Ευάγγελος Σωτηρίου, Δημήτρης Χριστοδούλου, Αντώνιος Λαδάς, Σταμάτιος Γεωργαντάς, Χρήστος Αποστόλου
 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)