Φωτογραφία με προσκοπίνες στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων

Photo of girl scouts at the Primary schoolyard of Kalivia (Αγγλική)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Εικόνα
 3. Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
 4. 1957
 5. 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων
 6. Αρχειακά τεκμήρια
 7. Καλύβια
 8. Κόλλια, Βασιλική Ισιδ.
  • Αντίγραφο
 9. Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο - Καλύβια: Δήμος Καλυβίων Θορικού, 2006 , σελ.147
 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)