Φωτογραφία κοριτσιών στην εξέδρα του Αγίου Νικολάου

Photo of young girls at the St. Nicholas pier (Αγγλική)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Εικόνα
 3. Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
 4. 1965
 5. Αρχειακά τεκμήρια
 6. Άγιος Νικόλαος Λαγονησίου
 7. Δημακοπούλου - Χριστοδούλου, Ελένη
  • Αντίγραφο
 8. Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο - Καλύβια: Δήμος Καλυβίων Θορικού, 2006 , σελ.150
 9. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)