1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Εικόνα
 3. Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
 4. 1960
 5. Αρχειακά τεκμήρια
 6. Καλύβια
 7. Νυχά, Αγγελική Στ.
  • Αντίγραφο
 8. Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο - Καλύβια: Δήμος Καλυβίων Θορικού, 2006 , σελ.152
  • Διακρίνονται όρθιοι από αριστερά: Ιωάννης Μιχάλης, Ιωάννης Αποστόλου, Ιωάννης Μερκούρης, Σταύρος Νυχάς, Χρήστος Φώτου. Καθιστοί: Φώτης Σιδέρης και Σταμάτης Αδάμης

 9. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)