Φωτογραφία με παίκτες και μέλη του Π.Α.Ο Καλυβίων

Photo of soccer players and members of the soccer team of P.A.O of Kalivia (Αγγλική)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Εικόνα
 3. Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
 4. 1960
 5. Αρχειακά τεκμήρια
 6. Καλύβια
 7. Νυχά, Αγγελική Στ.
  • Αντίγραφο
 8. Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο - Καλύβια: Δήμος Καλυβίων Θορικού, 2006 , σελ.152
  • Διακρίνονται όρθιοι από αριστερά: Ιωάννης Μιχάλης, Ιωάννης Αποστόλου, Ιωάννης Μερκούρης, Σταύρος Νυχάς, Χρήστος Φώτου. Καθιστοί: Φώτης Σιδέρης και Σταμάτης Αδάμης

 9. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)