Φωτογραφία στην αυλή των Ταξιαρχών την ημέρα της γιορτής

Photo taken at the yard of St. Michael's and St. Gabriel's county church on their Name Day (english)