Φωτογραφία στην αυλή των Ταξιαρχών την ημέρα της γιορτής

Photo taken at the yard of St. Michael's and St. Gabriel's county church on their Name Day (Αγγλική)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Εικόνα
 3. Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
 4. 08 Νοεμβρίου 1937
 5. Λιάπης, Ιωάννης Σωτ.
 6. Άγιοι Ταξιάρχες Καλυβίων
 7. Αρχειακά τεκμήρια
 8. Γιορτή Ταξιαρχών 8 Νοεμβρίου
 9. Καλύβια
 10. Οικογενειακό Αρχείο Ιωάννη Σωτ. Λιάπη
  • Αντίγραφο
 11. Κορμπάνι
 12. Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο - Καλύβια: Δήμος Καλυβίων Θορικού, 2006 , σελ.163
 13. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)