Φωτογραφία από γλέντι στο πανηγύρι του Σωτήρος στο καφενείο του Γκίκα στην Πάνω Πλατεία

Photo of entertainment at the "Saviour's" festival at Ghikas's coffee-house at the Upper Square (Αγγλική)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Εικόνα
 3. Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
 4. Αύγουστος 1955
 5. Πάνω Πλατεία
 6. Αρχειακά τεκμήρια
 7. Πανηγύρι Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
 8. Καλύβια
 9. Κόλλια, Μαρία Ν.
  • Αντίγραφο
 10. Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο - Καλύβια: Δήμος Καλυβίων Θορικού, 2006 , σελ.167
 11. Χορός
 12. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)