Φωτογραφία με παρέα που γλεντάει στο πανηγύρι του Σωτήρος με καρπούζι και κρασί

Photo of a group "revelling" in the "Saviour's day" with watermellon and wine (Αγγλική)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Εικόνα
 3. Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
 4. Αύγουστος 1955
 5. Αρχειακά τεκμήρια
 6. Πανηγύρι Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
 7. Καλύβια
 8. Κόλλια, Μαρία Σπ.
  • Αντίγραφο
 9. Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο - Καλύβια: Δήμος Καλυβίων Θορικού, 2006 , σελ.168
 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)