1. Πρόσωπο
  2. 1915
  3. Καλύβια
  4. 1996
  5. Δάφνη Αττικής
  6. Αλαγιάννης, Δημήτριος
  7. Αλαγιάννης, Δημήτριος Ι. | Αλαγιάννης, Μάριος Ι.
  8. Αλαγιάννη, Παρασκευή