1. Ψηφιακό Αρχείο
    • application/pdf
    • Γκίνη-Τσοφοπούλου-Ελένη-Νεώτερα-από-την-συντήρηση-των-Βυζαντινών-Μνημείων-στα-Μεσόγεια.pdf
    • pdf
  2. 4.0 MB
    • ORIGINAL
  3. Εγγενώς Ψηφιακό Έγγραφο: Νεώτερα από τη συντήρηση των βυζαντινών μνημείων στα Μεσόγεια