Σύρμου, Ευανθία [Συγγραφέας]. Η γυναίκα στο αρβανίτικο δημοτικό τραγούδι των Μεσογείων

  1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  2. 1991
  3. Ελληνικά
  4. Δημοτικά τραγούδια | Αρβανίτικα τραγούδια | Γυναίκες -- Αρβανίτικα τραγούδια | Αρβανίτικα δημοτικά τραγούδια
  5. Σύρμου, Ευανθία
  6. Συμβολές σε συλλογικά έργα
  7. Μεσόγεια
    • Περιέχει στίχους τραγουδιών στα αρβανίτικα

  8. Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής [Διοργανωτής]. Ε΄ Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής