Λέκκα - Χατζή, Βασιλική [Συγγραφέας]. Συμβολή στην έρευνα του μεσογείτικου κεφαλόδεσμου

  1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  2. 1991
  3. Ελληνικά
  4. Ενδυμασία | Μαντήλι
  5. Λέκκα - Χατζή, Βασιλική
  6. Συμβολές σε συλλογικά έργα
  7. Μεσόγεια
  8. Αρβανίτικη φορεσιά
  9. Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής [Διοργανωτής]. Ε΄ Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής