1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
 2. 1991
 3. Ελληνικά
 4. Αρβανίτικα τραγούδια | Δημοτικά τραγούδια | Αρβανίτικα δημοτικά τραγούδια
 5. Σταματίου, Γιώργος
 6. Συμβολές σε συλλογικά έργα
  •  

   Περιέχει στίχους τραγουδιών στα αρβανίτικα

 7. Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής [Διοργανωτής]. Ε΄ Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής