Σταματίου, Γιώργος Π. (1937-2013) [Συγγραφέας]. Ιδεολογικοί και συναισθηματικοί πυρήνες στο αρβανίτικο δημοτικό τραγούδι

  1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  2. Δευτερεύουσες βιβλιογραφικές πηγές
  3. 1991
  4. Ελληνικά
  5. Αρβανίτικα τραγούδια | Δημοτικά τραγούδια | Αρβανίτικα δημοτικά τραγούδια
  6. Σταματίου, Γιώργος Π. (1937-2013)
  7. Συμβολές σε συλλογικά έργα
    • Περιέχει στίχους τραγουδιών στα αρβανίτικα

  8. Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής [Διοργανωτής]. Ε΄ Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής