1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  2. 1993
  3. Ελληνικά
  4. Αρβανίτικη γλώσσα
  5. Πρόφης, Γιάννης
  6. Συμβολές σε συλλογικά έργα
    • Περιέχει λεξιλόγιο

  7. Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής [Διοργανωτής]. ΣΤ΄ Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής