Μαγουλάς, Γεώργιος Χρ. [Συγγραφέας]. Η συνιδιοκτησία ή Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Μαρκόπουλου "ΜΑΡΚΟ": Α) Ιστορική αναδρομή του θεσμού Β) Σύγχρονη πορεία και εξέλιξη

  1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  2. 1993
  3. Ελληνικά
  4. Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Μαρκοπούλου "ΜΑΡΚΟ" | Συνεταιρισμοί
  5. Μαγουλάς, Γεώργιος Χρ.
  6. Συμβολές σε συλλογικά έργα
    • Περιέχει λεξιλόγιο

  7. Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής [Διοργανωτής]. ΣΤ΄ Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής