Αλεξάκης, Ελευθέριος Παν. (1944-....) [Συγγραφέας]. "Το αίμα και το λάδι". Φυσική και πνευματική συγγένεια σε μια αρβανίτικη κοινότητα. Η περίπτωση του Κουβαρά ΝΑ. Αττικής - Λαυρεωτικής

  1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  2. Δευτερεύουσες βιβλιογραφικές πηγές
  3. 1993
  4. Ελληνικά
  5. Συγγενείς | Συγγένεια | Οικογένεια -- Κουβαράς | Αρβανίτες -- Κουβαράς | Αρβανίτες -- Κοινωνική ζωή και έθιμα
  6. Αλεξάκης, Ελευθέριος Παν. (1944-....)
  7. Συμβολές σε συλλογικά έργα
  8. Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής [Διοργανωτής]. ΣΤ΄ Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής