1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  2. 1993
  3. Ελληνικά
  4. Συγγενείς | Συγγένεια | Οικογένεια -- Κουβαράς | Αρβανίτες -- Κουβαράς
  5. Αλεξάκης, Ελευθέριος Π.
  6. Συμβολές σε συλλογικά έργα
  7. Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής [Διοργανωτής]. ΣΤ΄ Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής