1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  2. 1993
  3. Ελληνικά
  4. Σιδηρόδρομοι | Σιδηροδρομική Γραμμή Αθηνών - Λαυρίου | Μέσα Μαζικής Μεταφοράς | Μεταφορές
  5. Σύλλογος "Φίλοι του Σιδηροδρόμου"
  6. Συμβολές σε συλλογικά έργα
  7. Τρένο
  8. Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής [Διοργανωτής]. ΣΤ΄ Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής