Ρογκάν, Αδέλκης Ι. [Συγγραφέας]. Τουριστική ανάπτυξη των λιμένων Ανατολικής Αττικής

  1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  2. 1993
  3. Ελληνικά
  4. Λιμάνια -- Ανατολική Αττική
  5. Ρογκάν, Αδέλκης Ι.
  6. Συμβολές σε συλλογικά έργα
  7. Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής [Διοργανωτής]. ΣΤ΄ Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής