Αλαγιάννης, Χρήστος

  1. Πρόσωπο
  2. Καλύβια
  3. Αλαγιάννης, Δημήτριος Κωνσταντίνου
  4. Αλαγιάννη, Αλεξάνδρα