Βασίλειον της Ελλάδος

  1. Οργανισμός
  2. Κράτος