1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  2. 1995
  3. Ελληνικά
  4. Μοναστήρια -- Ανατολική Αττική | Μητρόπολη Αττικής και Μεγαρίδος | Μητροπόλη Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς
  5. Μπολανάκης, Γιάννης
  6. Συμβολές σε συλλογικά έργα
    • Περιέχει περίληψη στα αγγλικά

  7. Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής [Διοργανωτής]. Ζ΄ Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής