1. περιοδικό
  2. Ελληνικά
  3. Κόλλιας, Αριστείδης Π.
  4. Δεν εφαρμόζεται συχνότητα
  5. Αύγουστος 1983
  6. Ιούνιος 1994
  7. Φιλολογικός - Λογοτεχνικός - Πολιτιστικός τύπος
    • Δεν εφαρμόζεται συχνότητα
  8. Δακτυλογραφημένη