Ο Πύργος του Γιαννάκη στην Παιανία. Αριθμός πίνακα 9, Τομή ΓΓ' [1976-6-29]