Ψηφιοποιημένη Σχέδιο: Ο Πύργος του Γιαννάκη στην Παιανία

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Σχέδιο)
  2. Ο Πύργος του Γιαννάκη στην Παιανία. Αριθμός πίνακα 9, Τομή ΓΓ' [1976-6-29]
  3. Κείμενο
    • Πρωτότυπο
  4. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)