Εργατική Ενότητα #1, Αριθμός Φύλλου 1, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 1975 [15/10/1975]

  1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εργατική Ενότητα
  4. 1, Αριθμός Φύλλου 1, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 1975
  5. Ενιαίο Ταξικό Αυτόνομο Δημοκρατικό Συνδικάτο
  6. Γαλανόπουλος, Μπ.
  7. 15 Οκτωβρίου 1975
  8. 8 σελίδες 42 εκατοστά