Εργατική Ενότητα #2, Αριθμός Φύλλου 2, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου1975 [3/11/1975]

  1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εργατική Ενότητα
  4. 2, Αριθμός Φύλλου 2, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου1975
  5. Ενιαίο Ταξικό Αυτόνομο Δημοκρατικό Συνδικάτο
  6. Γαλανόπουλος, Μπ.
  7. 3 Νοεμβρίου 1975
  8. 8 σελίδες 42 εκατοστά