Ψηφιοποιημένη Αρνητικό: Φωτογραφία με άντρα που πίνει νερό από πηγή

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Αρνητικό)
  2. Φωτογραφία με άντρα που πίνει νερό από πηγή
  3. jpg