Ψηφιοποιημένο Έγγραφο: Απολυτήριο δημοτικού του Κωνσταντίνου Σταματίου Γκίνη

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. Απολυτήριο δημοτικού του Κωνσταντίνου Σταματίου Γκίνη [1891-07-24]
  3. jpg