1. Ψηφιακό τεκμήριο (Αρνητικό)
  2. Φωτογραφία με εργάτες
  3. Κείμενο
    • Πρωτότυπο
  4. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)