Αντωνόπουλος Τάσος [Συγγραφέας]. Γεγονότα από παλιά στα Καλύβια

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 22 Ιουνίου 2022
  3. Αγροτικές εργασίες | Ελαιοκομία | Αλαγιάννης, Δημήτριος Ι. -- Προφορική μαρτυρία
  4. Αντωνόπουλος Τάσος
  5. Προσωπικά τεκμήρια
  6. 1950-1960
  7. Καλύβια
  8. Αλαγιάννης, Δημήτριος Ι.
    • Πρόκειται για καταγραφή προφορικής μαρτυρίας από τον εγγονό του Δημήτρη Αλαγιάννη, ο οποίος αφηγείται αναμνήσεις από αγροτικές εργασίες.