Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

  1. Οργανισμός
  2. Εκπαιδευτικό ίδρυμα
  3. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
  4. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
  5. Θεσσαλονίκη
  6. Επίσημη Ιστοσελίδα