Δημιουργία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης για την ανάδειξη της Ιστορικής Μνήμης με υπηρεσίες πληθοπορισμού: το παράδειγμα του Δήμου Σαρωνικού

 1. MSc thesis
 2. Σχετικά με το Αποθετήριο
 3. Αλαγιάννη, Λυδία
 4. Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
 5. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
 6. Δεκέμβριος 2020
 7. 109 σ.
 8. Γαρουφάλλου, Εμμανουήλ
 9. Διασυνδεδεμένα δεδομένα | Πληθοπορισμός | Συλλογική μνήμη | Ψηφιακά αποθετήρια
 10. Ψηφιακό περιεχόμενο | Ψηφιακές βιβλιοθήκες
  • Η παρούσα διπλωματική διατριβή ασχολείται με την ανάπτυξη, διαχείριση και οργάνωση μίας ψηφιακής συλλογής μέσα από τη δημιουργία της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ιστορίας του Δήμου Σαρωνικού. Η ίδια η ανάπτυξη της συλλογής αποτελείται τόσο από τεκμήρια που ήδη υπάρχουν στη συλλογή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων όσο και από υλικό που προήλθε χάρη στη συνεισφορά ανθρώπων που η προσέγγισή τους έγινε μέσω της μεθόδου του πληθοπορισμού. Επίσης παρουσιάζονται τρόποι που αυτό το περιεχόμενο της ψηφιακής συλλογής διασυνδέεται με άλλες ψηφιακές πληροφορίες και ιστοτόπους. Επιπλέον η εργασία καταπιάνεται με τις αλλαγές στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, που έχουν προκύψει λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας, όπως επίσης και με τις αλλαγές που παρατηρούνται στο χώρο της βιβλιοθηκονομίας με νέα πρότυπα και εννοιολογικά μοντέλα γύρω από την περιγραφή των τεκμηρίων. Στην εργασία τέλος θα παρουσιαστεί μέσω της δημιουργίας της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, που σκοπό έχει την ανάδειξη της ιστορικής μνήμης της περιοχής του Δήμου Σαρωνικού, μία σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα που μέσω αυτής, επιχειρείται η μέγιστη αξιοποίηση των τεχνολογικών εφαρμογών σε επίπεδο τεκμηρίωσης και προσβασιμότητας του περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό.

  • This dissertation is concerned with the development, management and organisation of a digital collection through the creation of the Digital Library of the History of the Saronikos Municipality. The deployment of the collection consists of exhibits that are already to be found in the archive of the Kalivia Municipal Library as well as of material retrieved thanks to the contribution of people who were approached through crowdsourcing. It also presents ways of connectivity of the content of the digital collection with other digital information and websites. Moreover, this dissertation explores the changes in Human Sciences that have resulted from the evolution of technology, as well as the changes witnessed in the field of library science through new standards and models of content description. Finally, through the creation of a Digital Library aiming at the promotion of the historical memory of the Saronikos Municipality, the dissertation will put forward a contemporary digital platform, which helps capitalise on the technological applications at the level of documentation and content accessibility on the World Wide Web.