1. Φυσικό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Εικόνα
 3. Χωριά, συνοικίες, τοποθεσίες, κλπ. περιοχής Καλυβίων
 4. 1966
 5. Καλύβια
 6. Αρχειακά τεκμήρια
 7. Καλύβια
 8. 1 ασπρόμαυρη φωτογραφία
 9. Κόλλιας, Δημήτρης
 10. 04-10-2020
  • Η διασταύρωση Ευαγγ. Καρελιώτη και Ι. Αποστόλου. Αριστερά ο φούρνος και το χαγιάτι του Αθανασίου Κόλλια (Σωτήβα) και δεξιά η μάντρα της θεια Βαγγέλιαινας (Τζέλιαινας) όπου στέγαζε και τον περίφημο τράγο της... υπεύθυνο και αρμόδιο επί των κατσικών του χωριού μας!!!!!!! 

   Πηγή: Πέτρος Φιλίππου