Φιλίππου - Αγγέλου, Πέτρος Ι. (1956-....) [Επιμελητής]. Ανάλεκτα από τα χειρόγραφα Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη (1909 - 1944)