Δ1 τμήμα του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων 2022-2023 [Συγγραφέας]. Αρθρογραφία μαθητών

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Νοέμβριος 2022
  3. Γιορτή Ταξιαρχών 8 Νοεμβρίου | Κορμπάνι | Άγιοι Ταξιάρχες Καλυβίων
  4. Δ1 τμήμα του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων 2022-2023
  5. Πρόγραμμα "Βιωματική προσέγγιση στο Βυζαντινό μνημείο και στα παραδοσιακά έθιμα της γιορτής των Ταξιαρχών Καλυβίων Θορικού"
  6. Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού | Άγιοι Ταξιάρχες Καλυβίων | eTwinning
  7. Εκδρομή
    • Αρθρογραφία σχετική με την εκδρομή και τις εντυπώσεις των μαθητών.