Εγγενώς Ψηφιακό Έγγραφο: Διαχείριση αρχειακού υλικού σε Δημοτική βιβλιοθήκη. Η περίπτωση της  Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων και το Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου-Μεσογείτη

  1. Digital-item (Document)
  2. pdf