Διαχείριση αρχειακού υλικού σε Δημοτική βιβλιοθήκη_v.2 (1).pdf

 1. Ψηφιακό Αρχείο
  • application/pdf
  • Διαχείριση αρχειακού υλικού σε Δημοτική βιβλιοθήκη_v.2 (1).pdf
  • pdf
 2. 202 kB
  • ORIGINAL
 3. Εγγενώς Ψηφιακό Έγγραφο: Διαχείριση αρχειακού υλικού σε Δημοτική βιβλιοθήκη. Η περίπτωση της  Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων και το Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου-Μεσογείτη