Τζωράκης, Γιώργος [Συγγραφέας]. Οι "Δευτεραγωνιστές" πίσω από τους Εφόρους Αρχαιοτήτων. Οι ήσσονες μορφές της κρητικής αρχαιολογίας κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου (ή στη σκιά των πρωταγωνιστών)

  1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  2. 1985
  3. Ελληνικά
  4. Αρχαιολογία
  5. Τζωράκης, Γιώργος
  6. 12ο Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο
  7. Συμβολές σε συλλογικά έργα
  8. Κρήτη
  9. Μεσοπόλεμος