Ρώμας, Χρίστος Γ. (1937-....) [Συγγραφέας]. Η Κερατέα της Αττικής : ιστορία, τοπογραφία, λαογραφία, εκκλησιαστικά, διοίκηση, τουρισμός

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Κύριες Βιβλιογραφικές Πηγές για την Επανάσταση του 1821 στην Αττική
  3. Πρόσωπα με δράση το 1821 από την Κερατέα
  4. 1987
  5. Ελληνικά
  6. Κερατέα -- Ιστορία | Κερατέα -- Ιστορία -- Επανάσταση του 1821 | Αττική -- Ιστορία -- Επανάσταση του 1821
  7. Ρώμας, Χρίστος Γ. (1937-....)
  8. Βιβλιογραφικά έργα (Μονογραφίες)
  9. Προεπανασταστική έως Μετεπαναστατική περίοδος
  10. Αττική | Αθήνα