Χατζησωτηρίου, Γεώργιος Δ. (1920-2005) [Συγγραφέας]. Το 1821, οι Μεσογείτες και ο Γιάννης Ντάβαρης